fbpx
bestlogo
Főoldal » Best

 

Az email törzsében nem taglalt vállalások, kötelezettségek és információk, melyek a megbízó és a megbízott közötti megállapodás részét képezik:

 

 

Hirdetéscsomag tartalma: lsd email

Vendéglátóegység: lsd email

 

 

 

Megbízó: Ön / Ön által képviselt gazdasági társaság

Megbízott: The Best Reklám Hungary Kft (7200 Dombóvár, Jókai u. 6., Adószám: 14742402-2-17, Cégjegyzékszám: 17-09 007182, E-mail: bestiroda1@gmail.com, Bsz.: 10701489-48953205-51100005)

 

 • A kiadvány A/5 méretű, 4 szín color nyomással készül

 

 • A kiadvány megjelenik online, lapozható formában, ami  megjelenik a megbízott honlapján és facebook oldalán nyilvános bejegyzés formájában.
 • Az online kiadvány szabadon hozzáférhető és megosztható bármilyen online felületen.

 

 • A megbízó az email törzsében részletezett hirdetéscsomaggal vesz részt a kiadványban.

 

 • A kiadvány az ételkiszállítások alkalmával juttat el a megrendelőkhöz.
 • A vendéglátóegységnek  átadott kiadványok terjesztését, a vendéglátóegység saját hatáskörben, felelősen végzi.
 • A terjesztéssel kapcsolatos kérdésekben a megbízott adattovábbítási kötelezettséget vállal a megbízó és a terjesztést végző között.

 

 • A megbízó vállalja, hogy a megállapodást követően, maximum 3 munkanapon belül, elektronikus úton eljuttatja a megbízott részére a hirdetés szerkesztéséhez szükséges anyagokat (grafikai, szöveges, stb).
 • A megbízó tudomásul veszi, hogy az általa nyújtott információk hiányosságaiért vagy a bennük lelhető hibáért a megbízott felelősséget nem vállal. A hirdetés tartalmáért a megbízó felel.
 • A megbízó feladata és kötelessége pontos iránymutatást adni a grafikai munkához. Ennek hiányossága, pontatlansága, vagy időközbeni változása nem lehet indok a megállapodástól való visszalépésnek.

 

 • A megbízott vállalja, hogy a megjelenés előtt elektronikus úton elküldi a szerkesztett és vízjellel ellátott grafikai anyagot (hirdetést) a megbízó részére megtekintés, jóváhagyás céljából.
 • A megbízó tudomásul veszi, hogy ha (megbízott által) szerkesztett grafikai anyag elküldését követő 7 munkanapon belül vagy lapzártáig nem érkezik írásos jóváhagyás, vagy módosítási kérelem, akkor a grafikai anyagot (hirdetést) mindkét fél jóváhagyottnak tekinti

 

 • A megbízó vállalja, hogy a hirdetéssel kapcsolatos egyeztetések (esetleges szerkesztői módosítások elfogadása) ügyében folyamatos elérhetőséget (telefon, e-mail) biztosít.

 

 • Előre nem látható események / vis maior: A felek kijelentik, hogy a megállapodás létrejöttét követően minden tőlük telhetőt megtesznek a megállapodásban foglaltak maradéktalan betartásának érdekében. Ezek mellett tudomásul veszik, hogy előre nem látható események, vis maior befolyásolhatja vagy megakadályozhatja a megállapodásban foglaltak maradéktalan betartását. Az alpontokban megjelölt események bekövetkezése esetén a felek lemondanak az egymás felé vállalt kötelezettségeikről.
 • Kormányrendelet vagy törvény születése, amely ellehetetleníti a kötelezettségek maradéktalan betartását.
 • Megbízó gazdasági tevékenysége jogutód nélkül, véglegesen megszűnik.
 • A megállapodás első pontjában megjelölt vendéglátóhely / sportcsapat működése vagy tevékenysége megszűnik.

 

 • Megbízó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a megbízott részére esetlegesen átadott fényképek, az azokon megjelenő képmás és bármely egyéb, természetes személlyel összefüggésbe hozható személyes adat tekintetében azok hirdetésben történő megjelenítése vonatkozásában teljeskörű jogosultsággal rendelkezik.

 

 • Megbízó és a megbízó képviseletben eljáró személy/ek a szerződés mellékletét képező adatkezelési kikötés aláírásával hozzájárulását adja/ák ahhoz, hogy a megbízó adataikat a szerződésben foglaltak teljesítése céljából kezelje.

 

 • Fizetés számla ellenében készpénzzel vagy bankkártyával a termékek átadásakor történik.
 • Átutalásos fizetésre a hirdetés jóváhagyását követően van lehetőség (ezt kérem a jóváhagyással egy időben jelezze)

 

 • Amennyiben e-mailben a fentiektől eltérő tartalommal ellátott megállapodást kap, tekintse azt mérvadónak.

 

 

The Best Reklám Hungary Kft.

 

 

Telepítsd az ÉtlApp-ot!

Telepítés!
×
Enable Notifications    OK No thanks